Helsinki East Ry, som startade år 2000, bevakar de östnyländska tursimföretagens intressen och främjar nätverkssamarbetet företagen emellan. Föreningen gör gemensamma marknadsföringsåtgärder och arbetar med produktutvecklingsfrågor.

För mera information: [email protected]