Premium Visit, som startade år 2000, bevakar de östnyländska tursimföretagens intressen och främjar nätverkssamarbetet företagen emellan. Föreningen gör gemensamma marknadsföringsåtgärder och arbetar med produktutvecklingsfrågor.

Premium Visit har t.ex. i samarbete med Edupolis Triangeli-projekt åstadkommit bl.a. SMAKU-matevenemanget samt HELSINKI EAST brändet.

Premium Visist rf har drygt 50 företagsmedlemmar från Helsinki East-området.

Ordförande för PremiumVisist rf år 2017 är Tiina Reijonen.
För mer information: tiina.reijonen@havso.fi