Närmat, restaurangupplevelser, design samt mötes- och evenemangstjänster i Östra Nyland. Allt tillsammans i vårt nätverk.
Triangeli är ett projekt finansierat av Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling, de östnyländska kommunerna samt Premium Visit rf. Verksamhetstid är 01/2016-09/2018. Projektet har som mål att bygga upp ett starkt nätverk inom turism och dess kringbranscher som tillsammans utvecklar regionens dragkfraft som turistmål. Med i nätverket finns drygt 40 företag och fungerar aktivt bl.a. i samband med olika evenemang.

De viktigaste verksamhetsformerna i utvecklingsprojektet är utbildning av företagarnätverket, produktutveckling samt marknadsföring. Dessutom deltar en del av företagen i Specialyrkesexamen inom produktutveckling, som Edupoli erbjuder.

Nätverkets marknadsföring lanseras via brändet HelsinkiEast. Brändet utgör en gemensam synlighetsplattform för nätverket och via den nya hemisdan, som lanseras i september 2017, finner resenären regionens aktörer. HelsinkiEast -nätverket bygger brändet tillsammans och kommer att ha en stark synlighet i turistmålen i området.

Företagarna har mångsidig nytta av nätverket som erbjuder möjlighet att tillsammans förverkliga och marknadsföra mångsidiga turisttjänster och få synlighet. Coachingen och utbildningarna ger nya redskap för vardagen och diskussionerna med kolleger är berikande. Utvecklandet av regionen HelsinkiEast hålls starkt i nätverkets egna händer och som medlem i det kan man påverka hur regionens turism och näringsliv utvecklas under kommande år.

Mera information:
Projektchef Suvi-Riikka Milord, tel. 040 721 5241, suvi-riikka.milord@edupoli.fi