Bosgård

Bosgård är en ekologisk gård i Borgå, som producerar naturbeteskött av rasen Charolais.

Bosgård är en ekologisk gård i Borgå, som producerar naturbeteskött av rasen Charolais.

Vi arrangerar även oförglömliga evenemang i våra festlokaler. På vår gård finns en butik, ett café, en grill samt tre naturstigar på vilka du självständigt kan bekanta dig med korna och med Bosgårds verksamhet. Vi ordnar fester, konserter och bröllop i våra festlokaler och festmaten byggs upp runt gårdens egen produktion och närodlad mat. Korna på Bosgård betar på somrarna på naturliga betesmarker, på så sätt främjar vi naturens mångfald och hjälper till att bevara utrotningshotade livsmiljöer.

Adress

Bosgårdintie 68, 06200 Porvoo