Tervetuloa Uutta virtaa maaseudulle -hankkeen sivuille.

Tältä sivulta löydät tietoa hankkeesta sekä koulutuksista joita hankkeen aikana järjestetään.

TAVOITE

Uutta virtaa maaseudulle hankkeen taustalla on esiselvitys hanke, jossa kartoitettiin Helsinki East ry:n toimialueen sekä kehyskuntien matkailualan toimijoiden tarpeita ja toiveita korona kiristyksen jälkimainingeissa.

Uutta virtaa maaseudulle hankkeessa järjestettävät koulutukset, seminaarit sekä työpajat pohjautuvat täysin alueen esittämiin tarpeisiin.

Hankkeen tavoitteena on nostaa Itä-Uudenmaan ja lähi pikkukuntien yritysten osaamista ja kykyä palautua korona kurimuksesta erilaisten infotilaisuuksien ja seminaarien avulla sekä monipuolistaa alueen yritystoimintaa, parantaa alueen työllisyyttä, kehittää palveluja ja monipuolistaa palvelujen tarjontaa sekä innostaa uusien yritysten perustamiseen .Erityisesti pyritään vastaamaan yritysten esittämiin toiveisiin ja kehittämään heidän osaamistaan mm kannattavan hinnoittelun, asiakastuntemuksen, jakelukanavien sekä myynnin osalta. Lisäksi paneudutaan tuotteistukseen ja markkinointiin niin kotimaassa kuin ulkomaillakin. Kolmantena pääkohteena on Visit Finlandin STF-ohjelmaa tukeva ja täydentävä vastuullisuuskoulutus. Nämä ovat erityisesti niitä asioita, joita yritykset ovat toivoneet ja joihin kansallinen ennakointitieto on kiinnittänyt huomiota mm. matkailun kulmakivenä tulevaisuudessa.

Tämän hankkeen avulla lisätään kestävää kasvua ja innovatiivisten tuotteiden ja -palvelujen tuottamisosaamista ja leviämistä maaseudun alueella, inspiroidaan pikku kuntiin uusia yrittäjiä ja lisätään yrittäjien ja yhdistysten keskuudessa yhteistyötä niin muiden yrittäjien, kuin alueen oppilaitosten ja tutkimusorganisaatioiden kanssa jotka jakavat ajankohtaista tutkimustietoa tukemaan koulutusta.

SEURANTA

Hankkeen tavoitteita seurataan vuosittain toimenpiteiden jälkeen. Hankkeen päättyessä tehdään hankkeen loppuarviointi, jossa selvitetään markkinoinnin näkyvyyttä, osaamisen kasvua, onnistumista yritysten näkökulmasta asiakkaiden määrän kehittymistä ja tyytyväisyyttä sekä esimerkiksi  yhteistyöverkostojen syntymistä sekä jatkuvuutta.

Tällä hankkeella pystytään yhteistyöllä vastaamaan yrittäjien tämän hetkisiin toiveisiin ja tarpeisiin sekä auttamaan heitä kehittämään liiketoimintaansa siten, että se kantaa myös jatkossa. Tiedonjaolla pyritään myös parantamaan yritysten toiminta tehokkuutta mahdollisia tulevia häiriötilanteita varten.
Hankkeen eri toiminnot auttavat yrityksiä parantamaan toimintavarmuuttaan ja varmistamaan häiriötön toiminnan jatkuminen esim. ketterillä palvelujen mukauttamistoimilla ja uusilla prosesseilla sekä markkinointiosaamisella.
Hankkeen avulla yritykset parantavat näin kilpailukykyään, asiakaspalveluaan ja asiakastyytyväisyyttään sekä palvelutuotteitaan vastaamaan tämän hetkistä kysyntää. Toisaalta yritykset myös oppivat määrittämään erilaisten asiakkaiden tarpeita ja näin ennakoimaan koronan muuttamaa aikaa ja asiakkaita.

Hanke kehittää yritysten prosesseja, työn tehokkuutta ja toimintatapoja taatakseen kestävän kehityksen periaatteiden mukaisen, taloudellisesti kannattavan liiketoiminnan. Tämä on ensisijaisen tärkeä osa vastuullista ja pitkäjänteistä liiketoimintaa.