UUTTA VIRTAA MAASEUDULLE

Tervetuloa Uutta virtaa maaseudulle -hankkeen sivuille.

Tältä sivulta löydät tietoa hankkeesta sekä koulutuksista joita hankkeen aikana järjestetään.

Uutta virtaa maaseudulle hankkeen taustalla on Itä-Uudellamaalla tehty esiselvitys hanke, jossa kartoitettiin Helsinki East ry:n toimialueen sekä kehyskuntien matkailualan ja pienyrittäjien tarpeita ja toiveita korona kiristyksen jälkimainingeissa. Hankkeessa järjestettävät koulutukset, seminaarit sekä työpajat pohjautuvat yrittäjien ja kunnan edustajien esittämiin tarpeisiin.

Hankkeen tavoitteena on nostaa Itä-Uudenmaan ja pienten lähikuntien yritysten osaamista ja kykyä palautua korona kurimuksesta erilaisten infotilaisuuksien ja seminaarien avulla sekä monipuolistaa alueen yritystoimintaa, parantaa alueen työllisyyttä, kehittää palveluja ja monipuolistaa palvelujen tarjontaa sekä innostaa uusien yritysten perustamiseen. Erityisesti pyritään vastaamaan yritysten esittämiin toiveisiin mm. kannattavan hinnoittelun, asiakastuntemuksen, jakelukanavien sekä myynnin osalta. Lisäksi paneudutaan tuotteistamiseen ja markkinointiin niin kotimaassa kuin ulkomaillakin. Kolmantena pääkohteena on liiketoiminnan kestävää kehitystä tukeva ja täydentävä vastuullisuuskoulutus. Tämän hankkeen avulla lisätään kestävää kasvua ja innovatiivisten tuotteiden ja -palvelujen tuotteistamista ja leviämistä maaseudun alueella, inspiroidaan pikku kuntiin uusia yrittäjiä ja lisätään yrittäjien ja yhdistysten keskuudessa yhteistyötä niin muiden yrittäjien, kuin alueen oppilaitosten kanssa.

Tällä hankkeella pystytään yhteistyöllä vastaamaan yrittäjien tämänhetkisiin toiveisiin ja tarpeisiin sekä auttamaan heitä kehittämään liiketoimintaansa siten, että se kantaa myös jatkossa. Tiedonjaolla pyritään myös parantamaan yritysten toiminta tehokkuutta mahdollisia tulevia häiriötilanteita varten.
Hankkeen eri toiminnot auttavat yrityksiä parantamaan toimintavarmuuttaan ja varmistamaan häiriötön toiminnan jatkuminen esim. ketterillä palvelujen mukauttamis toimilla ja uusilla prosesseilla sekä markkinointi osaamisella.
Hankkeen avulla yritykset parantavat näin kilpailukykyään, asiakaspalveluaan ja asiakastyytyväisyyttään sekä palvelutuotteitaan vastaamaan tämän hetkistä kysyntää. Toisaalta yritykset myös oppivat määrittämään erilaisten asiakkaiden tarpeita ja näin ennakoimaan koronan muuttamaa aikaa ja asiakkaita.

Hanke kehittää yritysten prosesseja, työn tehokkuutta ja toimintatapoja taatakseen kestävän kehityksen periaatteiden mukaisen, taloudellisesti kannattavan liiketoiminnan. Tämä on ensisijaisen tärkeä osa vastuullista ja pitkäjänteistä liiketoimintaa.

Löydät kaikki hankkeen koulutukset, webinaaritallenteet sekä ilmoittautumisen Koulutukset -sivulta.

Hanke toteutetaan 100% EU:n maaseuturahaston tuella.